0918.133.619

Đèn thả trứng chim to KTTK.8171

1.916.000

Ø650 x H450 Bóng G9 x 12, 1.916.000đ
Ø800 x H570 Bóng G9 x 15, 2.674.000đ
Ø800 x H750 Bóng G9 x 18, 2.972.000đ
Bảo hành: 12 tháng