0918.133.619

Đèn thả 27 bóng thân xi đen TTK56D

2.844.000

KÍCH THƯỚC: Ø620 x H500 BÓNG G4x27, đã bao gồm bóng.

Bảo hành 12 tháng