0918.133.619

Đèn thả thiết kế hera vàng 27 bóng KTTK.HERA27V

1.928.000

KÍCH THƯỚC: Ø620 x 27

1.928.000vnd (chao trong, đục)

2.143.000vnd (chao khói)

BÓNG G4x27 đã bao gồm bóng