0918.133.619

Đèn thả thiết kế 15 bóng tam giác KTTK.01-15

1.556.000

KÍCH THƯỚC: L1500 x H1000
(E27 x 15) giá chưa tính bóng
Bảo hàng 12 tháng)