0918.133.619

Đèn thả thiết kế hera vàng 36 bóng KTTK.HERA36V

2.357.000

KÍCH THƯỚC: Ø620 x 27

2.357.000vnd (chao trong, đục)

2.571.000vnd (chao khói)

BÓNG G4x36 đã bao gồm bóng