0918.133.619

Đèn thả thiết kế 6 bóng K-TTKCD126T6

2.423.000

Kích thước: Ø700xH300
(E27x6) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng