0918.133.619

Đầu nối led dây 12v

2.500

Ghim đục bản ghim 8mm hoặc 10mm, bao gồm

  • nối thẳng
  • ghim 1 đầu
  • ghim 2 đầu
  • nối góc L
  • nối chữ T
  • nối dấu +