0918.133.619

Đèn thả quả cầu pháo hoa KTTK.59

1.157.000

Ø300 (42 bóng) 1.157.000đ
Ø400 (42 bóng) 1.312.000đ
Ø500 (42 bóng) 2.546.000đ
Bảo hành 12 tháng