0918.133.619

Đèn thả thiết kế trứng chim thân xi vàng KTTK.56

2.228.000

Ø620 x H500 Bóng G4 x 27, 2.228.000đ
Ø720 x H500 Bóng G4 x 36, 2.972.000đ
Chao trắng và chao vàng
Bảo hành: 12 tháng