0918.133.619

Đèn thả chùm thân đen chao khói K-TTK90T6

3.410.000

Ø900
bóng e27x6 ( giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng