0918.133.619

Đèn thả hiện đại 12 bóng KTTK.09-12

628.000

Ø700 (E27 x 12) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng)