0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.29-12

6.864.000

L750 x H600
Bóng G9 x 12 (giá đã tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng