0918.133.619

Đèn thả hiện đại 20 bóng KTTK.09-20

753.000

Ø700 (E27 x 20) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng