0918.133.619

Đèn thả 36 bóng thân xi vàng KTTK.56V

3.029.000

KÍCH THƯỚC: Ø720 x H500 BÓNG G4x36, đã bao gồm bóng.