0918.133.619

Đèn chùm thiết kế thả 8 tay TTK91/8

4.422.000

kích thước: Ø900xH800 (e27x8 bóng, giá chưa bao gồm bóng)