0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.12/10 đen

1.928.000

L1400 x H950
Bóng G9 x 10 (có bóng)