0918.133.619

Đèn chùm thiết kế thả 6 tay TTK91/6

3.474.000

kích thước: Ø800xH800 (e27x8 bóng, giá chưa bao gồm bóng)