0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.106-4

3.569.000

Ø600
Bóng E27 x 4 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng