0918.133.619

Đèn thả 27 bóng thân xi vàng KTTK.55V

2.271.000

KÍCH THƯỚC: Ø620 x H500 BÓNG G4x27, đã bao gồm bóng

Bảo hành 12 tháng