0918.133.619

Đèn thả pha lê KTPL.102

4.012.000

Ø600 bóng E14x8
Giá chưa tính bóng
Bảo hành 1 năm