0918.133.619

Đèn thả thiết kế K-TTK01T6

2.357.000

Kích thước: L650 x H330
(E27x6) giá chưa tính bóng
Bảo hành 12 tháng