0918.133.619

Đèn thả chao đồng đế tròn KTCF.64-3

1.219.000

Đế tròn Ø300 hoặc đế ngang L500
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng