0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT17N6

3.535.000

Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Chóa thủy tính (Hồng, Bạc, Vàng)
Trái thủy tinh Ø200 x 6
Ø700 x H1300
Bảo hành 12 tháng