0918.133.619

Đèn thả thủy tinh đẹp KTT.01-1

520.000

mẫu A Ø200 x H250
mẫu B Ø200 x H250
mẫu C Ø150 x H270
mẫu D Ø100 x H300
mẫu E Ø100 x H300
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng