0918.133.619

Đèn thả thủy tinh chao gỗ KTT.08-1

471.000

mẫu A Ø100 x H230 471.000đ
mẫu B Ø250 x H270 512.000đ
mẫu C Ø150 x H230 470.000đ
mẫu D Ø250 x H270 512.000đ
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng