0918.133.619

Đèn thả thiết kế xi vàng K-TTK02

660.000

W260 – chao Ø150
bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng