0918.133.619

Đèn thả thiết kế sừng hưu 12 tay KTTK.65-12

2.749.000

Ø800 x H350
Bóng E27 x 12 (giá chưa có bóng)
Bảo hành: 12 tháng