0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.24-8

956.000

Ø800
Bóng E27 x 8 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng