0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.03-1F

478.000

Ø200xH450
(E27x1) chưa tính bóng
1 bộ có đế bắt lên trần, dây dài 1m, Bạn muốn mua thêm dây hãy liên hệ shop