0918.133.619

Đèn thả thiết kế con nhện KTTK.21-12

610.000

L700 x H600
Bóng E27 x 12 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng