0918.133.619

Đèn thả KTCF.31 xi hồng

312.000

Ø200
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng