0918.133.619

Đèn thả kim cương dây bố KT-TCF.28

332.000

Ø250 (E27x1) chưa bao gồm bóng