0918.133.619

Đèn thả kim cương 3 bóng xi hồng đế tròn KTCF.22/3

1.153.000

Đế tròn Ø300 hoặc đế ngang L500
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng