0918.133.619

Đèn thả hiện đại màu bạc KTPL.101

4.606.000

Ø620
BÓNG G9x12 (giá đã có bóng)
Bảo hành 1 năm