0918.133.619

Đèn thả đá pha lê trắng KTPL.103

5.052.000

Ø800 bóng G9
Giá chưa tính bóng
Bảo hành 1 năm