0918.133.619

Đèn thả chóa đen trong lồng vàng 1 lớp KTCF.21

174.000

Ø300xH300

(E27x1) chưa bao gồm bóng