0918.133.619

Đèn thả bí ngắn tre 2 lớp

240.000

Ø25xH25cm

(E27x1)