0918.133.619

Đèn thả tre tròn 1 lớp

Kích thước:

Ø40xH22cm
Ø50xH22cm
Ø65xH28cm

E27x1