0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KT-TT.03

289.000

mẫu A: Ø180 x H220 (E27x1) 289.000vnd
mẫu B: Ø200 x H280 (E27x1) 289.000vnd
mẫu C: Ø300 x H330 (E27x1) 395.000vnd
mẫu D: Ø140 x H240 (E27x1) 289.000vnd
Giá chưa tính bóng
bảo hành 12 tháng