0918.133.619

Đèn thả mây đan KT1034

Ø29xH40cm
Ø37xH50cm
Ø45xH50cm
Ø60xH60cm

(E27x1)

Bảo hành: 12 tháng