0918.133.619

Đèn thả đuôi gỗ lớn vỏ trắng KTCF.06T

328.000

mẫu A: Ø250 x H400 315.000vnd
mẫu B: Ø360 x H400 357.000vnd
mẫu C: Ø360 x H400 343.000vnd
E27 x 1 (Giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng