0918.133.619

Đèn thả bí dài trung tre 2 lớp

240.000

Ø18xH30cm

(E27x1)