0918.133.619

Đèn thả bàn ăn KTTK.20/4

1.412.000

L800
Bóng E27 x 4 bóng (giá chưa bao gồm bóng)
Bảo hành 12 tháng