0918.133.619

Đèn thả 3 bóng đế tròn KTCF.43-3

1.651.000

Đế tròn Ø300 hoặc đế ngang L500
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng