0918.133.619

Đèn thả thiết kế ngang KTTK.108-6

4.791.000 2.587.000

W
Led 3 chế độ
Bảo hành 12 tháng