0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.64/15

5.857.000 3.046.000

Ø900 x H800, Bóng G9x15 (có bóng)
Bảo hành: 12 tháng