0918.133.619

Đèn thả thiết kế 6 bóng KTTK.CD126/6

4.740.000 2.423.000

kích thước: Ø700xH300 ( bóng e14)