0918.133.619

đèn thả KTCF.41

800.000 416.000

Ø160 x H160
Bóng E27 x 1 (giá chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng