0918.133.619

Đèn thả vòng tròn viền đen 25 bóng KTTK.105-25

2.972.000

Ø750
Bóng G4 x 25 (giá đã có tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng