0918.133.619

Đèn thả thủy tinh KTT.05

335.000

Ø180 x H220 (E27x1) chưa tính bóng
bóng E27x1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 thángh bóng